Price Table

Popular Plans

our Price table

Manicure Treatments

Basic Plan
$45.00
 • Soak Off
 • Polish Change
 • Gel Polish
 • Gel w/Manicure
Book now

Pedicure Treatments

Exclusive
$70.00
 • Soak Off
 • Polish Change
 • Gel Polish
 • Gel w/Manicure
Book now

Deep Conditioning

Enterprise
$70.00
 • Soak Off
 • Polish Change
 • Gel Polish
 • Gel w/Manicure
Book now

Đăng Ký Tư Vấn

Hãy nói cho chúng tôi về sức khỏe bạn!